תקנון

1. כללי

 • אתר THJ משמש כאתר קניות אלקטרוני לרכישת מוצרים באינטרנט.
 • תקנון זה תקף בכל שימוש ורכישה שתיעשה באתר ע”י הקונה ויהוו אף בסיס משפטי לכל דיון בין הלקוח לבין THJ.
  הנך מתבקש לקרוא תקנון זה בעיון ותשומת לב.
 • תקנון זה נכתב בלשון זכר אך תקף ללשון נקבה כאחד.
 • מידה ורכשת מוצר או גלשת באתר, משמעות הדבר כי הסכמת לתנאי התקנון.
 • במידה ואינך מסכים לתקנון זה, אתה מתבקש שלא לעשות שום שימוש באתר.

2. מכירות

 • THJ מאפשרת לך לרכוש מוצרים שונים דרך האתר, בצורה קלה ומהירה ובמחירים אטרקטיביים ביחס ליצרנים והיבואנים בשוק הישראלי.
 • לכל מוצר, ישנו דף המפרט את פרטי המוצר,המחיר המומלץ בשוק ואת מחירנו באתר.
 • בכדי לבצע הזמנהעליך למלא ופרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, מספר טלפון וכתובת אלקטרונית. לאחר ההרשמה ובתחילת תהליך הזמנת המוצר, תתבקש לרשום גם את מספר כרטיס האשראי שלך. בכדי שנוכל לבצע הזמנה מהירה וללא תקלות, עליך להקפיד על פרטים נכונים.
 • מיד לאחר ביצוע פעולת הקניה, פרטי כרטיס האשראי ייבדקו ויאושרו ע”י חברת כרטיס האשראי. במידה והפעולה אושרה, ההזמנה תרשם ויהיה ניתן לראותה בקישור “עגלת קניות” שבאתר. כמו כןיישלח לדואר האלקטרוני אישור על ביצוע הפעולה.
 • חשוב מאוד: משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את THJ
 • חיוב הקונה, בגין עלות המוצר יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, בסיום התהליך.
 • שים לבהגשת פרטים שקריים או שאינם נכונים הינה עבירה פלילית והעושה כך צפוי לעונש.
 • במידה וחברת האשראי לא אישרה את העסקה, יקבל הקונה הודעה בין אם בטלפון ובין אם בדואר האלקטרוני שמסר. לשם השלמת המכירה, יידרש הקונה ליצור קשר עם מוקד הלקוחות של THJ בכדי להסדיר אישור מחברת האשראי לביצוע העסקה. במקרה כזה, מועדי המשלוח ייחשבו מרגע אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. במידה והקונה לא יצר קשר בתוך 7 ימים מיום קבלת ההודעה, תהיה THJ זכאית לביטול הזמנתו.

3. שיטת ומועדי המכירה

 • המכירה באתר THJ היא מכירה רגילה, ז”א מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש ועד גמר המלאי.
 • הגולש בוחר מוצר והקנייה מתבצעת בהתאם להוראות באתר.
 • במכירה רגילה, הגולש רשאי למסור את פרטי כרטיס האשראי בטלפון. מכירה תחשב הושלמה רק לאחר שהגולש מסר את פרטיו וקיבל את אישור נציג כי המכירה הושלמה. השלמת הליך זה מותנה בכך שהמוצר המוצע למכירה יהיה קיים במלאי בעת השלמת תהליך מסירת הפרטים.
 • במכירה הרגילה ניתן לרכוש מוצרים 24 שעות ביממה, ובמשך 365 ימים בשנה, עד גמר המלאי.

אספקה והובלת המוצרים

· THJ תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש ע”י הגולש באתר לכתובת בישראל שהגולש ציין בעת קניית המוצר, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר אלא אם כן נכתב אחרת באתר.

· THJ תהיה אחראית לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה הכתובים בדף המכירה.

· THJ מתחייבת לספק אך ורק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי.

· THJ לא תהיה אחראית לכל איחור או עיקוב באספקה או לאי אספקה שנגרם מאירועים שאינם בשליטתם ו/או שנגרמו כתוצאה מכוח עליון לרבות שביתות וכיו”ב.

· באזורים אשר הגישה אליהם מסוכנת, מוגבלת או אסורה מבחינה ביטחונית, THJ תהיה רשאית לתאם עם הלקוח מקום משלוח במקום סמוך למקום מגוריו ומקובל ע”י הצדדים.

· דמי המשלוח המצוינים באתר הינם על משלוח סטנדרטי, ואינם כוללים הובלה חריגה. משמעות הובלה חריגה היא משלוח מחוץ לישראל, הובלה הדורשת כוח אדם נוסף או אמצעים מיוחדים. במקרה של הובלה חריגה, תהיה THJ רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בעת הובלה רגילה.

· התקנון של כל גוף באמצעותו THJ מבצעת את ההובלה, כגון רשות הדואר לישראל וכו’, יחול על כל אספקה/ הובלה של המוצר באמצעות האתר. משלוח אל ישובים קהילתיים, קיבוצים, כפרים וכו’ עשוי להיות מסופק לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות היישוב. הודעה על כך תימסר ללקוח.

· זמני אספקת המוצר כפי שמצוינים בדף המכירה כוללים אך ורק ימי עסקים. ימים א’-ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג.

· דמי המשלוח יגבו ביחד או בנפרד לתשלום על המוצר. במידה והתשלום בוצע בתשלומים, THJ תהיה רשאית לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

· במידה והלקוח מעוניין לבטל עסקה, שלא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לו, ובמידה והמוצר כבר נשלח, על הקונה להחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם, ללא פגיעה, נזק, פגם או קלקול מכל סוג. בכל החזרה שכזאת על הלקוח יהיה לעמוד בתנאי ההחזרות המובאים תחת הקישור “החזרות עד 14 יום“.

שירות לקוחות

· THJ מספקת שירות לקוחות בכל שאלה לגבי המוצרים, מפרטם הטכני, תפעולם, אחריות וכו’, ובכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על- מנת להפוך את הקנייה באתרנו לפשוטה ונעימה.

רישיון שימוש באתר

כל משתמש באתר רשאי לבצע קנייה באתרנו בתנאים הבאים:

 • המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות במידה והמשתמש הינו קטין (מתחת לגיל 18) או שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, שימושו באתר יהיה כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס.
 • המשתמש הינו בעל ת.ז ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד, רשום וחוקי בישראל.
 • המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות האשראי.
 • המשתמש הינו בעל דואר אלקטרוני באינטרנט ובעל כתובת בישראל.
 • THJ תהיה רשאית למנוע ממשתמש מלהשתתף במכירות באתר באמצעות חסימת גישתו בכל אחד מהמקרים הבאים:
  (1) המשתתף פעל בצורה בלתי חוקית.
  (2) המשתתף הפר תנאי מהתנאים הכתובים בתקנון.
  (3) המשתתף מסר פרטים שגויים במתכוון בעת ההרשמה או לאחר מכן.
  (4) המשתתף ביצע פעולה שיש בה לפגוע בפעילות התקינה של האתר, או בחברת THJ
  (5) המשתתף מתכוון לשוב ולמכור את המוצר או לסחור בו.

שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש

 • בכדי לרכוש מוצר באתר THJ יש לבחור שם משתמש וסיסמא, אשר תשמש את המשתמש ברכישות ובשימוש באתר. לאחר מכן יש למסור מידע נוסף כגון שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת אלקטרונית ומספר כרטיס האשראי.
 • החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע ללא אישורכם, אלא אם כן נדרש ע”פ דין או מניעת שימוש לרעה THJ. תאפשר גישה למידע רק לעובדיה הזקוקים למידע זה לצורך מתן שירות.
 • החברה תעשה כל שביכולתה על מנת לשמור על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס האשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן, אך אינה אחראית למקרים שאינם בשליטתה או הנובעים מכוח עליון ולכל נזק שהוא, עקיף או ישיר שייגרם לקונה.

ביטול עסקה/ מכירה ו/או כשל תמורה (סעיף זה יחול רק על קניית תכשיטים)

· הקונה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.

· המשתמש יוכל לבטל את הרכישה שביצע בתנאים הבאים:

1. ברכישת מוצר, מיום ביצוע העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי ההזמנה, לפי המאוחר ביניהם.

2. ברכישת פריטים מסוימים, אין אפשרות לביטול העסקה. לפי החוק להגנת הצרכן.

3. ביטול העסקה ייעשה באמצעות פקס או דואר אלקטרוני.

4. ביטול העסקה עקב פגם או עקב אי התאמה בין הנכס לבין הפרטים שנמסרו למשתמש, תיעשה בפנייה ל– THJ, אשר תחזיר למבצע הקנייה את החלק ששולם ממחיר הקנייה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על ביטול הקנייה. THJ תבטל את חיובו של מבצע העסקה ולא ייגבו דמי ביטול כלשהם.

5. במקרה שבו ישודרג פריט או חלק מפריט לטובת הלקוח, מכל סיבה שהיא, לא יחשב כפגם או לאי התאמה בין הנכס לבין הפרטים שנמסרו למשתמש.

6. בכל מקרה ובכל החזרה על הלקוח יהיה לעמוד בתנאי ההחזרות המובאים תחת הקישור “החזרות עד 14 יום“.

7. ביטול שלא עקב פגם או קלקול במוצר תיעשה בתום 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטולחיובו של מבצע הקנייה יבוטל ולא ייגבה ממנו סכום כלשהו, פרט לדמי ביטול, שלא יעלו על מ-5% ממחיר המוצר, או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהםהקונה ידאג להחזרת המוצר על חשבונו ויחויב בתשלום מלא בגין המשלוח, אפילו אם עדיין לא קיבל את המוצר, אך ורק במידה והמוצר הגיע לידי חברת השילוח. במידה של ביטול עסקה שלא עקב פגם, מחויב הקונה להחזיר את המוצר באריזתו המקורית ללא פגיעה, נזק, פגם או קלקול מכל סוג.

8. THJ רשאית לתבוע את נזקיה בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה במצבו

9. האמור בסעיף זה לא יחול על הקבוע בסעיף 14 ג’ לחוק הגנת הצרכן.

THJתהיה רשאית לבטל עסקה

1. במידה ונפלה טעות במחיר או בתיאור המוצר.

2. במקרה של מלחמה, אירוע שנגרם עקב כוח עליון, איבה או טרור אשר מונעים את תהליך המכירה התקין.

3. אם יתברר כי הקונה נהג בצורה בלתי חוקית או כי הרכישה התבצעה בליווי פעילות בלתי חוקית.

4. אם יתברר לה כי הקונה עלול לשוב ולסחור במוצר או למכרו.

5. THJ תהיה חופשית להחליט על ביטול עסקה ללא התחייבות להסביר את סיבותיההודעה על ביטול מוצר תימסר לקונים בטלפון או בפקס או בדואר אלקטרוני או בכתובת אותם ציינו בפרטיהם האישיים.

6. במידה ולאחר סיום המכירה יתברר כי המוצר אזל מהמלאי, רשאית THJ לבטלה או להציע מוצר חלופי ושווה ערך ולא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר או עקיף שנגרם למשתמש או לצד שלישי.

7. THJ מתחייבת בכל מקרה של ביטול עסקה בעקבות כשל תמורה מלא, לפעול ולספק מוצר חלופי ושווה ערך לאחר קבלת הודעה בכתב על ביטול העסקה והסיבות לכךבמידה ו– THJ לא סיפקה מוצר חלופי הולם מכל סיבה, תשיב לרוכש את מלוא הכסף ששולם על- ידו אך ורק אם הרוכש ביטל את העסקה מול חברת האשראי ושלח ל– THJ הצהרה חתומה על- ידו הכוללת את פירוט התשלומים ששלם.

8. במקרה בו הרוכש ידרוש מ THJ ליצר או לשנות מוצר או חלק ממוצר לפי הזמנה אישית או לפי דרישתו הפרטית ,לרבות בקשות מ”שרות הבקשות המיוחדות של THJ”, הרוכש לא יוכל להיכנס למעמד של “החזרות עד 14 יום” ויהיה עליו לכבד את התחייבויותיו במלואן.

ביטול עסקה/ מכירה ו/או כשל תמורה (סעיף זה יחול רק על קניית יהלומים בעלי תעודות גמולוגיות).

 • קניית יהלום בעל תעודה גמולוגית, שאינה תעודה בהנפקת, THJ הלקוח יוכל לראות את התעודה של היהלום ועל ידי כך לדעת מהם כל פרטיו של היהלום. במצב כזה חוק הגנת הצרכן להחזרות מוצר על 14 ימים לא יחול, והלקוח יוכל לבטל את הרכישה רק באישור של THJ .
 • האחריות על בדיקת התעודה במידה וירצה בכך הלקוח, תחול עליו בלבד. אין THJ אחראית לטיב הבודק/יועץ בו נעזר הלקוח.
 • כל האחריות על הכתוב בתעודה יחול על המעבדה הגמולוגית החתומה בתעודהאין THJ אחראית לשינויים או חוסר דיוקים בתעודה.
 • במידה ומסיבה כלשהיא לא יהיה ניתן לספק יהלום מסוים, THJ תהייה רשאית להציע יהלום חלופי ללקוח, העומד בקריטריונים אותם הוא בחר לפחות ובמחיר שאינו עולה על המחיר אליו התחייב. במקרה כזה הלקוח יקבל את המידע ויוכל להחליט אם להמשיך ברכישה או לבטלה.
 • במידה ולקוח יהיה מעוניין ביהלום אשר לא ניתן לראות את התעודה שלו מסיבת חוסר זמינות, צילום לא תקין או כל סיבה אחרת, אז תחשב המכירה למכירה רגילה ויחולו עליה כל כללי הביטול הרגילים (סעיף ט(.

תנאים נוספים

 • תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בינן לבין המוצר הנמכר בפועל.
 • THJ לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר או עקיף שיגרם למשתמש או לצד שלישי בעקבות שימוש או רכישה באתר.
 • הרוכש ורק הרוכש יהיה האחראי הבלעדי לתחזוקו ולשירות לו נזקק המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת.
 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך בתכנים המופיעים באתר אלא אם כן ניתנה הסכמה לכך בכתב ומראש.
 • רישומי המחשב של THJ בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהיו כראיה לנכונות פעולות אלה.
 • אכיפת תקנון זה, או כל פעולה או סכסוך הנגרם ממנו ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך בבתי המשפט המוסמכים בת”א- יפו בלבד.

THJ רשאית לשנות בכל עת את התקנון על פי שיקול דעתה. תקנון זה עודכן לאחרונה בתאריך 15/6/2008.
מאחלים קנייה נעימה ומהנה,
צוות THJ

logo בניית אתרים